Doktora Yeterlik Sınavı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUL KARARI:

04 Nisan 2014

Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  19. Maddesinde açıklanan Doktora Yeterlik sınavının uygulaması şu şekilde olacaktır: 

1. Yazılı Bölüm (Tüm adaylar için ortak yapılacaktır)

a) Aşağıda belirtilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel konularından 4 tane soru cevaplanacaktır. Her bir soru 100 puandır.

1- Mühendislik Matematiği

2- Devre Analizi

3- Sayısal Sistemler/Lojik Devreler

4- Sinyaller ve Sistemler

5- Programlama

b) Aşağıda belirtilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularından seçmeli sorular sorulacaktır.  4 tane soruya cevap verilecektir.  Her bir soru 100 puandır.

1- Sayısal İşaret İşleme

2- Güç Elektroniği

3- Elektrik Makinaları

4- Kontrol Sistemleri

5- Yarıiletkenler

6- Mikroişlemciler

7- Bilgisayar Mimarisi

8- Enerji Üretimi ve Dağıtımı, Yüksek Gerilim

9- Elektromanyetik Alanlar

10- Haberleşme Sistemleri

11- Elektronik Devreler

12- Enerji Dönüşümü Temelleri

13- Örüntü İşleme

14- Veri ve Dosya yapıları

c) Yazılı sınavda başarılı olmak için ortalama 50 puan almak gerekir. Ancak, başarı için yazılı ve sözlü puanların ortalamasının en az 75 olması gerekir.

d) Sınav süresi 180 dakikayı aşmayacak şekilde Anabilimdalı Doktora Yeterlik Komitesince belirlenir.

2. Sözlü Bölüm (Her bir aday için ayrı ayrı yapılır.  Farklı juriler oluşturulabilir.)

Anabilimdalı Doktora Yeterlik Komitesince oluşturulacak sözlü sınav jurisi, adayın yapmayı düşündüğü araştırma için bilgi birikimine sahip olup olmadığını tespit etmek amacıyla esas itibariyle adayın ilgi alanında sorular sorar.  Yazılı sınav konularından da sorular sorulabilir.

3. Yönetmelikte Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında yapılacağı belirtilen sınavların kesin tarihleri Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenir.

4. Burada belirtilmemiş hususlarda Doktora Yeterlik Komitesi mevcut düzenlemeler çerçevesinde karar verir.