Doktora Yeterlik Sınavı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUL KARARI:

12 Ekim 2018

Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19. Maddesinde açıklanan Doktora Yeterlik sınavının uygulaması şu şekilde olacaktır: 

- Yönetmelikte Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında yapılacağı belirtilen sınavların kesin tarihleri Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenir.

- Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur:

1. Yazılı Bölüm (Tüm adaylar için ortak yapılacaktır)

a) Aşağıda belirtilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel konularından 4 tane soru cevaplanacaktır. Her bir soru 100 puandır.

1- Mühendislik Matematiği

2- Devre Analizi

3- Sayısal Sistemler/Lojik Devreler

4- Sinyaller ve Sistemler

5- Programlama

 

b) Aşağıda belirtilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularından seçmeli sorular sorulacaktır. 2 tane soruya cevap verilecektir. Her bir soru 100 puandır.

1. Kontrol Sistemleri

2. Mikroişlemciler

3. Elektromanyetik Alan ve DalgaTeorisi

4. Haberleşme Sistemleri

5. Elektronik Devreler

6. Enerji Dönüşümü Temelleri

 

c) Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması 100 puan üzerinden en az 75 puan olmalıdır.

d) Sınav süresi, 180 dakikayı aşmayacak şekilde Anabilimdalı Doktora Yeterlik Komitesince belirlenir.

2. Sözlü Bölüm (Her aday için ayrı ayrı yapılacaktır.)

Anabilimdalı Doktora Yeterlik Komitesince oluşturulacak sözlü sınav jurisi, adayın yapmayı düşündüğü araştırma için bilgi birikimine sahip olup olmadığını tespit etmek amacıyla esas itibariyle adayın ilgi alanında sorular sorar.  Yazılı sınav konularından da sorular sorulabilir. 

- Burada belirtilmemiş hususlarda Doktora Yeterlik Komitesi mevcut düzenlemeler çerçevesinde karar verir.