TR | EN
Staj

Staj Hakkında

ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları amacıyla 40 iş günü staj yapmaları gereklidir.  Bir işyerinde yapılan stajın en çok 30 günü zorunlu staja sayılabilir.

Staj elektronik, haberleşme, kontrol, güç, bilgisayar donanımı veya yazılımı  konularında olabileceği gibi diğer Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında, tasarım, bakım ve satış bölümlerinde de olabilir.

Öğrenciler ikinci sınıfın sonunda staja başlayabilirler. Bölümde çift anadal öğrenimi gören öğrenciler 20 gün staj yapmakla yükümlüdürler.  

Dikey geçiş ile meslek yüksekokullarından gelen öğrencilerin meslek yüksekokullarında yapmış oldukları staj bölümümüzdeki zorunlu staja sayılır. Bunun için, dikey geçiş ile meslek yüksekokullarından gelen öğrencilerin, dikey geçiş staj dilekçesi ve meslek yüksekokullarında yapmış oldukları stajı gösteren bir belge ile staj komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Dikey geçiş staj dilekçesi için burayı tıklayınız.

 

2018-2019 Eğitim Yılı içerisinde;
 

Staj Sigorta İşlemleri için

Arş. Gör. M. Oğuz TAŞ,
Arş. Gör. Gülin ELİBOL SEÇİL'e
 
Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemi için
Arş. Gör. Bedirhan UZUN'a
 
Staj Ücretleri için
Arş. Gör. Şükriye KARA,
Arş. Gör. Kaya TURGUT'a 
 
ve mülakatı yapılmış stajların sisteme işlenmesi için bölümümüz tüm araştırma görevlilerine danışabilirsiniz. 
 

Staj İşlemleri Akış Sürecine ulaşmak için tıklayınız.

Staja Başvuru

Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemi

Öğrenciler staj başvurusu yaparken ilk olarak çevrimiçi staj sistemine kayıt yapmalıdır. Bu sisteme ilk olarak öğrenci kaydı yapılacaktır. Yapılan öğrenci kaydının onaylanmasının ardından eğer staj yapacakları kurum/şirket çevrimiçi staj sisteminde mevcutsa stajla ilgili bilgi girişlerini gerçekleştirecektir. Staj yapacakları kurum/şirket çevrimiçi staj sisteminde mevcut değilse, ilgili kurumun/şirketin listeye eklenmesi için bilgi girişi yapacaklardır. İlgili kurumun/şirketin uygunluğu staj komisyonunca incelendikten sonra staj yapılmaya uygun olup olmadığına karar verilecektir ve uygunsa listeye eklenecektir. Öğrencinin kurum/şirket kabul aldıktan sonra tekrar çevrimiçi staj sistemine girip stajla ilgili bilgi girişlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Birçok kurum/şirket tarafından staja başvuru sürecinde istenen ve yapılacak stajın zorunlu olduğunu gösteren belge de, çevrimiçi staj kayıt sisteminden elde edilebilmektedir. Bu belgede sigorta işlemlerinizi üniversitenin yaptıracağı ifade edilmektedir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Staj sürecince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortanızın yapılması gereklidir.  5510 sayılı yasaya göre, sigorta işlemleriniz üniversite tarafından yaptırılır. Çevrimiçi staj kayıt sistemine kaydını tamamlamış öğrencilerin bu sigorta için başvuru yapması gerekmektedir. Sigorta işlemlerin yapılabilmesi ve staj başlama tarihine yetiştirilebilmesi için staja başlamadan 7 gün önce gerekli belgeleri şeffaf bir plastik zarf/dosya içinde bölüme teslim etmeniz gereklidir.

Sigorta için teslim edilmesi gereken belgeler:
1. Staj Başvuru Formu (2 nüsha)
2. İşyerinden staj için kabul edildiğinize dair yazı
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Çevrimiçi staj sisteminden alınan stajın kabul edildiğine dair yazı

5. Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi(İndirmek için tıklayınız)

6. Bir adet Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge. (Belge E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çıktı alınarak hazırlanacaktır. (SPAS Müstehaklık Belgesi almak için tıklayınız.)

Staj başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız. (Fotoğrafınızı bilgisayar ortamında staj başvuru formunun sağ üst köşesine yerleştirebilirsiniz.

İşyerinden staj için kabul edildiğinize dair örnek bir yazıya ulaşmak için buraya tıklayınız.

Staja tabi tutulan öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu olmasına rağmen, iş kazası geçiren stajyer ve kazanın gerçekleştiği kurum kaza bildirimi yönünden sorumludurlar. Bu nedenle iş kazası geçiren öğrencilerin aynı gün kuruma (Dekanlığa) bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Gerekli belgeleri bölüme teslim eden öğrenciye onaylanmış staj sigorta formunun bir kopyası verilir.  Sigorta işlemleri yapıldığında üretilecek barkodlu form da staja başlamadan 1-5 iş günü öncesinde temin edilebilir. Bazı firmalar bu form olmadan staja başlatmayabilirler.  Öğrencilerimizin hazırlıklı olmaları önerilir.

Yurtdışında yapılacak stajlar için üniversitemizin sigorta yaptırma imkânı yoktur. 

Üniversite yerleşkesinde yapılacak stajlar için sigorta başvurusu yapılmayacaktır.

Staj Defteri

Fakülte içindeki fotokopi merkezlerinden alınacak staj defterlerine stajdan önce fotoğraf yapıştırıp bölüm sekreterliğinde onaylatmanız gereklidir.

Öğrenciler staj sırasındaki gözlem ve çalışmalarını staj defterlerine günlük olarak kaydederler. Staj defterindeki yazım dili İngilizce olmalıdır.

 

Staj İlkeleri

Fakülte Staj İlkeleri için burayı tıklayınız.

 

Staj Sonu

Staj sonunda öğrencinin, işyeri tarafından onaylanmış staj defterini, yine işyeri tarafından doldurulan ve kapalı zarf içinde teslim edilen Staj Değerlendirme Formu'nu (bazı firmalar bu formu Staj Sicil Fişi olarak da adlandırmaktadır) ve öğrenci tarafından doldurulması gereken Staj Anketi'ni staj bitiminden sonra 15 gün içerisinde bölüme teslim etmesi gereklidir.

Staj Değerlendirme Formu, fotokopi merkezlerinden alınacak staj defterlerinin içinde bulunmaktadır. Harici olarak Staj Değerlendirme Formu’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

Staj Anketi’ne ulaşmak için buraya tıklayınız.

Öğrencilerin staj defterinizin kapağına da (aşağıda görüldüğü gibi) özel bir biçimde numarasını ve danışmanının adını yazması gerekmektedir.