Staj

Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemi için burayı tıklayınız.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları amacıyla, yaz aylarında veya dönem aralarında, 40 iş günü staj yapmaları gereklidir.  Bir işyerinde yapılan stajın en çok 30 günü zorunlu staja sayılabilir.
Staj elektronik, haberleşme, kontrol, güç, bilgisayar donanımı veya yazılımı  konularında olabileceği gibi diğer Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında, tasarım, bakım ve satış bölümlerinde de olabilir.
Öğrenciler ikinci sınıfın sonunda staja başlayabilirler. Bölümde çift-anadal öğrenimi gören öğrenciler 20 gün staj yapmakla yükümlüdürler.  Dikey geçiş ile meslek yüksek okullarından gelen öğrencilerin meslek okullarında yapmış oldukları staj bölümümüzdeki zorunlu staja sayılır.

Dikey geçiş staj dilekçesi için burayı tıklayınız.

Öğrenciler staj yapacakları yeri bulduktan sonra staj komisyonunun yazılı onayını alırlar ve staj sırasındaki gözlem ve çalışmalarını staj defterlerine günlük olarak kaydederler.  Daha sonra işyeri tarafından onaylanmış staj defterini ve kapalı zarf içinde Staj Değerlendirme Formu'nu -- bazı firmalar bu forma Staj Sicil Fişi diyorlar -- dönem başlangıcında bölüme teslim ederler.  

Fakülte içindeki fotokopi merkezlerinden alınacak staj defterlerine stajdan önce fotoğraf yapıştırıp bölüm sekreterliğinde onaylatmanız gereklidir.

Staj Dilekçenizi çevrimiçi olarak hazırlamanızı şiddetle öneririz. Interactive çevrimiçi staj sayfasında staj yapacağınız yeri belirterek "staj gerekli" belgesini üretebilirsiniz. Bu belgede sigorta işlemlerinizi Üniversiteninyaptıracağı ifade edilmektedir.

Staj sürecince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortanızın yapılması gereklidir.  5510 sayılı yasaya göre, sigorta işlemleriniz Üniversite tarafından yaptırılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi ve staj başlama tarihine yetiştirilebilmesi için staja başlamadan 15 gün önce gerekli belgeleri şeffaf bir plastik zarf/dosya içinde Bölüme teslim etmeniz gereklidir. 

Sigorta için gerekli belgeler:
1. Nufus Cüzdanı Fotokopisi
2. İşyerinden staj için kabul edildiğinize dair yazı (örnek)
3. Staj başvuru formu (2 nüsha)

Fotoğrafınızı bilgisayar ortamında bu formun sağ üst köşesine yerleştirebilirsiniz.

Staja tabi tutulan öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu olmasına rağmen, iş kazası geçiren stajyer ve kazanın gerçekleştiği kurum kaza bildirimi yönünden sorumludurlar.Bu nedenle İş Kazası geçiren öğrencilerin aynı gün kuruma (Dekanlığa) bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Gerekli belgeleri Bölüme teslim eden öğrenciye onaylanmış staj sigorta formunun bir kopyası verilir.  Sigorta işlemleri yapıldığında üretilecek barkodlu form da staja başlamadan 1-5 işgünü öncesinde temin edilebilir. Bazı firmalar bu form olmadan staja başlatmayabilirler.  Öğrencilerimizin hazırlıklı olmaları önerilir.

Yurtdışında yapılacak stajlar için Üniversitemizin sigorta yaptırma imkanı yoktur.  Üniversite yerleşkesinde yapılacak stajlar için de sigorta başvurusu yapılmayacaktır.

Fakülte Staj İlkeleri için burayı tıklayınız.

Staj sonunda öğrencinin bir anket formu doldurması istenir.  Staj defterinizin kapağına da (yanda görüldüğü gibi) özel bir biçimde numaranızı ve danışmanınızın adını yazmanız gerekir.