TR | EN
Staj

Staj Hakkında

ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları amacıyla 40 iş günü staj yapmaları gereklidir.  Bir işyerinde yapılan stajın en çok 30 günü zorunlu staja sayılabilir.

Staj elektronik, haberleşme, kontrol, güç, bilgisayar donanımı veya yazılımı  konularında olabileceği gibi diğer Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında, tasarım, bakım ve satış bölümlerinde de olabilir.

Öğrenciler ikinci sınıfın sonunda staja başlayabilirler. Bölümde çift anadal öğrenimi gören öğrenciler 20 gün staj yapmakla yükümlüdürler.  

Dikey geçiş ile meslek yüksekokullarından gelen öğrencilerin meslek yüksekokullarında yapmış oldukları staj bölümümüzdeki zorunlu staja sayılır. Bunun için, dikey geçiş ile meslek yüksekokullarından gelen öğrencilerin, dikey geçiş staj dilekçesi ve meslek yüksekokullarında yapmış oldukları stajı gösteren bir belge ile staj komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Dikey geçiş staj dilekçesi için buraya tıklayınız.

Pandemi boyunca staj öncesi ve sonrasında takip edilmesi gereken adımları gösteren Pandemi Boyunca Staj İşlemleri Akış Sürecini içeren belgeye ulaşmak için tıklayınız. (Güncelleme: 02.07.2020)

Pandemi döneminde staj ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Pandemi döneminde kullanılacak olan staj defterine ulaşmak için tıklayınız. 

2019-2020 Eğitim Yılı içerisinde;

Staj Sigorta İşlemleri için

Arş. Gör. M. Oğuz TAŞ,

Arş. Gör. Gülin ELİBOL SEÇİL'e

Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemi için

Arş. Gör. Bedirhan UZUN'a

Staj Ücretleri için

Arş. Gör. Şükriye KARA,

Arş. Gör. Kaya TURGUT'a

ve mülakatı yapılmış stajların öğrenci bilgi sistemine işlenmesi hususundaki sorularınız için bölümümüz tüm araştırma görevlilerine danışabilirsiniz. 

Staja Başvuru

Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemi

Öğrenciler staj başvurusu yaparken ilk olarak çevrimiçi staj sistemine kayıt yapmalıdır. Bu sisteme ilk olarak öğrenci kaydı yapılacaktır. Yapılan öğrenci kaydının onaylanmasının ardından eğer staj yapacakları kurum/şirket çevrimiçi staj sisteminde mevcutsa stajla ilgili bilgi girişlerini gerçekleştirecektir. Staj yapacakları kurum/şirket çevrimiçi staj sisteminde mevcut değilse, ilgili kurumun/şirketin listeye eklenmesi için bilgi girişi yapacaklardır. İlgili kurumun/şirketin uygunluğu staj komisyonunca incelendikten sonra staj yapılmaya uygun olup olmadığına karar verilecektir ve uygunsa listeye eklenecektir. Öğrenci ve firma onayı ile ilgili sorularınız için ilgili araştırma görevlileri ile görüşebilirsiniz.

Öğrencinin kurum/şirket kabul aldıktan sonra tekrar çevrimiçi staj sistemine girip stajla ilgili bilgi girişlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Çevrimiçi Staj Kayıt Sistemine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Birçok kurum/şirket tarafından staja başvuru sürecinde istenen ve yapılacak stajın zorunlu olduğunu gösteren belge de, çevrimiçi staj kayıt sisteminden elde edilebilmektedir. Bu belgede sigorta işlemlerinizi üniversitenin yaptıracağı ifade edilmektedir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Staj sürecince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortanızın yapılması gereklidir.  5510 sayılı yasaya göre, sigorta işlemleriniz üniversite tarafından yaptırılır. Çevrimiçi staj kayıt sistemine kaydını tamamlamış öğrencilerin bu sigorta için başvuru yapması gerekmektedir. Sigorta işlemlerin yapılabilmesi ve staj başlama tarihine yetiştirilebilmesi için staja başlangıç tarihinden en geç 7 iş günü öncesinde gerekli belgeleri şeffaf bir plastik zarf/dosya içinde sigorta işlemlerini yürüten araştırma görevlilerine teslim etmeniz gerekmektedir. İlgili evrakların her haftanın Salı günü saat 16.00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Salı gününden sonra teslim edilen staj evrakları bir sonraki hafta girilecektir.

Sigorta için teslim edilmesi gereken belgeler:
1. Staj Başvuru Formu (2 nüsha) (Staj başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız. Bu formun bilgisayar ortamında doldurulması gerekmekte olup, fotoğrafı yine bilgisayar ortamında staj başvuru formunun sağ üst köşesine yerleştirebilirsiniz.)
2. İşyerinden staj için kabul edildiğinize dair yazı (Staj tarihlerinizin bu kabul yazısında belirtilmesi gerekmektedir. Staj yapılan firma hafta sonları çalışıyorsa, bunu belirten firma tarafından yazılmış ve onaylanmış bir yazıyı temin ediniz.) İşyerinden staj için kabul edildiğinize dair örnek bir yazıya ulaşmak için buraya tıklayınız.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 nüsha)

4. Çevrimiçi staj sisteminden alınan ve stajın komisyon tarafından kabul edildiğini gösteren belgeler (Bu sistemde üretilen, «Documents» başlığı altında bulunan stajın uygunluğunu ve zorunlu olduğunu bildiren yazıları çıktı alınız.)

5. Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi(İndirmek için tıklayınız)

6. Bir adet Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge. (Belge E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çıktı alınarak hazırlanacaktır. SPAS Müstehaklık Belgesi almak için tıklayınız. E-Devlet üzerinden provizyon alamıyorsanız, il SGK Merkezine giderek, buradan provizyon belgesi alamadığınızı gösteren ıslak imzalı bir belge alınız.)

Staja tabi tutulan öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu olmasına rağmen, iş kazası geçiren stajyer ve kazanın gerçekleştiği kurum kaza bildirimi yönünden sorumludurlar. Bu nedenle iş kazası geçiren öğrencilerin aynı gün kuruma (Dekanlığa) bilgi verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Gerekli belgeleri sigorta işlemlerini yürüten araştırma görevlilerine teslim eden öğrenciler, onaylanmış staj sigorta formu ve sigorta işlemleri yapıldığında üretilecek barkodlu formu staja başlamadan önceki 1-5 iş günü öncesinde Bölüm Sekreterliğinden temin edebilirler. Bazı firmalar bu form olmadan staja başlatmayabilirler. Öğrencilerimizin hazırlıklı olmaları önerilir.

Yurtdışında yapılacak stajlar için üniversitemizin sigorta yaptırma imkânı yoktur.

Üniversite yerleşkesinde, üniversiteye ait birimlerde yapılacak stajlar için sigorta başvurusu yapılmayacaktır.

Staj Defteri

Fakülte içindeki fotokopi merkezlerinden alınacak staj defterlerine stajdan önce fotoğraf yapıştırıp bölüm sekreterliğinde onaylatmanız gereklidir.

Öğrenciler staj sırasındaki gözlem ve çalışmalarını staj defterlerine günlük olarak kaydederler. Staj defterleri silinmez bir kalem ile doldurulmalı ve yazım dili İngilizce olmalıdır. Staj defterindeki imza ve tarihler üzerinde silme, kazıma ve düzeltme işlemleri olması halinde stajın hepsi ya da bir kısmı kabul edilmeyebilir.

 

Staj İlkeleri

Fakülte Staj İlkeleri için burayı tıklayınız.

 

Staj Sonu

Staj sonunda ilk olarak, Çevrimiçi Staj Sisteminde yer alan staja ilgili anketin (<< Survey >>) doldurulması gerekmektedir.

Bunun yanında, işyeri tarafından onaylanmış staj defteri, yine işyeri tarafından doldurulan ve kapalı zarf içinde teslim edilen Staj Değerlendirme Formu (bazı firmalar bu formu Staj Sicil Fişi olarak da adlandırmaktadır) ve öğrenci tarafından doldurulması gereken Staj Anketi (Staj Anketi’ne ulaşmak için buraya tıklayınız.) stajın bitişini takip eden akademik dönemin başlangıç tarihinden sonra en geç 15 gün içerisinde bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

 

Staj Değerlendirme Formu, fotokopi merkezlerinden alınacak staj defterlerinin içinde bulunmaktadır. Harici olarak Staj Değerlendirme Formu’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

Öğrencilerin staj defterinin kapağına da özel bir biçimde (aşağıda görüldüğü gibi) numarasını ve danışman öğretim üyesinin adını yazması gerekmektedir.