TR | EN
Birinci sınıf öğrencilerinin dikkatine!
3.09.2018

Expository Writing ders muafiyeti hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun 08.02.2017 tarihli ve 13320152-050.02.04-05 sayılı kararının 6. maddesi (c) fıkrasında,

Öğrenciler Hazırlık Eğitimi Yeterlilik Sınavı veya Hazırlık Eğitimi geçme notu olarak 85 ve üzeri almaları halinde fakültelerinde ilgili dilin yazma becerisine yönelik verilen ilk zorunlu dersten AA notu ile muaf olurlar." 

denilmektedir.  Bu karara göre, “Expository Writing” dersinden AA notu ile muaf olabilmek için aşağıda verilen dilekçe ile Dekanlığa başvurulmalıdır.   

Expository Writing Exemption Template

Senato Kararı