TR | EN
Doktora

Bölümümüzde hem standart hem de bütünleşik Doktora programları mevcuttur. Standart Doktora programına yüksek lisans derecesi olanlar başvurabilir. Bu program dahilinde en az 24 kredilik 8 ders alınması gerekir.  Derslerin tamamlanmasını takiben, sırasıyla, Yeterlilik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez Çalışması aşamalarına geçilir. 

Bütünleşik Doktora programına lisans derecesi olan öğrenciler (yüksek lisans dereceleri olmayan) başvurabilir. Bu programda en az 48 kredilik 16 ders alınması gereklidir. Derslerin tamamlanmasından sonra, yine Yeterlilik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez Çalışması aşamalarına geçilir.

Programa kabul şartları "Öğrenci Kabulü" sayfasında belirtilmiştir. Bu bilgiler her dönem Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen ilanlarda da vurgulanır.

Öğrenciler programa başvururken aşağıdaki alanlardan birini tercih edebilirler:

  • Elektronik
  • Elektrik Tesisleri
  • Kontrol ve Kumanda Sistemleri
  • Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
  • Telekomünikasyon ve Sinyal İşleme

ESOGÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Doktora yeterlik sınavının uygulanması hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.