TR | EN
Dersler

2023-2024 Güz Yarıyılında Açılan Dersler (26.09.2023)

Bölümümüzde açılan Yüksek Lisans ve Doktora dersleri şunlardır:

Kod Başlık T U L Kr. AKTS

503101501

Mühendislik Matematiği I

3

0

0

3

7,5

503101502

Enerji Sistem Güvenilirlik Modellemesi I

3

0

0

3

7,5

503101503

Ses Üretimi ve Analizi

3

0

0

3

7,5

503101504

Sayısal İşaret İşleme

3

0

0

3

7,5

503101505

Doğrusal Programlama

3

0

0

3

7,5

503101506

Bilgisayarla Görü

3

0

0

3

7,5

503101507

İleri Sayısal İmge İşleme

3

0

0

3

7,5

503101508 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7,5

503101509

Bulanık Mantık

3

0

0

3

7,5

503101510

Raylı Sistemlerde İleri Sinyalizasyon

3

0

0

3

7,5

503101511

İleri Elektromanyetik Teori

3

0

0

3

7,5

503101702

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

0

-

25

503101703

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

-

5

503102501

Lineer Dönüşümlere Giriş

3

0

0

3

7,5

503102502

Mühendislik Matematiği II

3

0

0

3

7,5

503102503

Enerji Sistem Güvenilirlik Modellemesi II

3

0

0

3

7,5

503102505

Paralel Bilgisayar Yapıları ve İşleme

3

0

0

3

7,5

503102506

Bilgisayar Grafiği

3

0

0

3

7,5

503102508

Sistem Güvenliği

3

0

0

3

7,5

503102509

Hibrit Araç Teknolojileri

3

0

0

3

7,5

503102511

Örüntü Tanıma Sistemleri

3

0

0

3

7,5

503102513

Robotik Uygulamalar için Bilgisayarla Görü

3

0

0

3

7,5

503102514

Elektromanyetik Teoride Analitik Yöntemler

3

0

0

3

7,5

503111601

Yarı İletken Güneş Pilleri

3

0

0

3

7,5

503111602

Optimal Enerji Sistem İşletimi I

3

0

0

3

7,5

503111603

Robot Hareket Planlaması I

3

0

0

3

7,5

503111604

Görüntü İyileştirme

3

0

0

3

7,5

503111605

Güç Elektroniği I

3

0

0

3

7,5

503111606

Akıllı Sistemlerde Planlama

3

0

0

3

7,5

503111607

Mobil Robotlar I

3

0

0

3

7,5

503111608

Uyarlamalı Kontrol Sistemleri

3

0

0

3

7,5

503111609

Modern Kontrol Teori I

3

0

0

3

7,5

503111610

Biyomedikal Örüntü Tanıma

3

0

0

3

7,5

503112601

Görüntü ve Bilgi Sıkıştırma

3

0

0

3

7,5

503112602

Optimizasyon ve Kontrol

3

0

0

3

7,5

503112603

Çoklu Robot Sistemleri

3

0

0

3

7,5

503112604

Doğrusal Olmayan Programlama

3

0

0

3

7,5

503112605

Çok Erkinli Sistemler

3

0

0

3

7,5

503112606

Yarıiletken Güç Aygıtları

3

0

0

3

7,5

503112607

Optimal Enerji Sistem İşletimi II

3

0

0

3

7,5

503112608

Robotik Sistemlerin Kontrolü

3

0

0

3

7,5

503112609

Paralel Programlama

3

0

0

3

7,5

503112610

Saklı Markov Modeller ile Ses Tanıma

3

0

0

3

7,5

503112611

Güç Elektroniği II

3

0

0

3

7,5

503112613

Robotik

3

0

0

3

7,5

503112615

Kırınım Teorisi

3

0

0

3

7,5