TR | EN
Staj

Duyurular:

Öğrencilerin staj faaliyetini uzaktan gerçekleştirmesi mümkün değildir. Staj faaliyeti, çalışma yerindeki sorumlunun gözetiminde yüz yüze gerçekleştirilmelidir. (Güncelleme: 10.05.2023)

* 2022-2023 Bahar döneminde staj sigorta başvuruları ve staj sonrası işlemleri uzaktan (çevrimiçi) yapılabilir. Uzaktan (çevrimiçi) teslim edilecek tüm belgelerde gerekli imzalar atılmış olmalı ve bu belgelerin taranmış halleri teslim edilmelidir. (Güncelleme: 10.05.2023)

* 2023-2024 Güz döneminde gerçekleştirilecek staj sigorta başvuru ve staj sonrası işlemleri ikinci bir duyuruya kadar yüz yüze yapılacaktır(Güncelleme: 10.05.2023)

* Staj sigorta başvuru belgeleri, staj başlangıç tarihine göre en erken 20 iş günü ve en geç 5 iş günü önce teslim edilmelidir. (Örneğin; 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak bir stajın belgeleri 14 Ağustos-4 Eylül 2023 tarih aralığında teslim edilmelidir.) (Güncelleme: 10.05.2023)

* Staj işlemlerinize başlamadan önce MMF Staj İlkeleri ile EEM Staj Yönergesini dikkatlice okuyunuz. (Güncelleme: 20.12.2022)
 

Elektrik Elektronik Müh. Bölümü Staj Komisyonu

Üyeler:

1 - Dr. Sezgin SEÇİL (Komisyon Başkanı)

2 - Dr. Gülin ELİBOL SEÇİL

3 - Dr. Kaya TURGUT

İletişim:

eeestaj@ogu.edu.tr

 

İlkeler / Yönergeler / Belgeler

MMF Staj İlkeleri

EEM Staj Yönergesi

Dikey Geçiş Staj Dilekçesi

 

Staj Öncesi İşlemler

Staj öncesi işlemler için takip edilmesi gereken adımlar için tıklayınız. (Güncelleme: 20.12.2022)

Staj öncesi işlemler için gerekli belgeler aşağıdadır: (Güncelleme: 20.12.2022)

 

Staj Sırası İşlemler

  • Staj defterleri silinmez bir kalem kullanılarak okunaklı bir el yazısı ile günlük olarak doldurulmalıdır.
  • Staj defterlerini doldururken, bölüm staj yönergesinin ilgili maddelerine uyulmalıdır.
  • Bölüm staj yönergesine uygun hazırlanmamış defterler (imza eksik, kaşe eksik, onay eksik, vb.) kabul edilmeyecektir.
 

Staj Sonrası İşlemler

Staj sonrası işlemler için takip edilmesi gereken adımlar için tıklayınız. (Güncelleme: 20.12.2022)
Staj ücretleri ile ilgili belgeler eeestaj@ogu.edu.tr adresi üzerinden teslim edilebilir.  (Güncelleme: 10.05.2023)

Staj defteri ve beraberindeki diğer gerekli belgeler danışmana teslim edilmelidir. (Güncelleme: 10.05.2023)

Staj sonrası işlemler için gerekli belgeler aşağıdadır: (Güncelleme: 20.12.2022)

 

ÖNEMLİ: Bölüm staj yönergesine uygun hazırlanmamış defterler (imza eksik, kaşe eksik, onay eksik, vb.) kabul edilmeyecektir. İlgili yönerge maddelerini dikkatlice okuyunuz !!!