TR | EN
Genel Bilgiler

ESOGÜ - Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Özgörev

Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, ileriyi görebilen, ülke menfaatlerini ön planda tutan, insan ilişkilerine önem veren mühendisler yetiştirmek; paylaşımcı zihniyeti hakim kılmak; öğrenci ve öğretim üyesinin çok yönlü kimlik gelişimini sağlamak; bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek; öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdirecek öğretim üyelerine sahip olmak;  öğrencilere temel kavramları, teorik ve pratik bilgileri aktarmak; bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını vermek; ve hayat boyu yeni bilgiler öğrenmenin gerekliliğini vurgulamak.

Özgörü

Uluslararası düzeyde kaliteli eğitim veren; yeterli bilgi birikimine sahip, araştırıcı, ve sorgulayıcı Elektrik ve Elektronik mühendisleri yetiştiren; bilim, teknoloji ve insan ilişkilerinde öncü bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Program Eğitim Amaçları:

1) Çalıştığı kurumda mühendislik kabiliyetlerinde değer üretebilen
2) Ar-Ge, teknoloji ve ürün geliştirme inovasyon yeteneğini sürdürebilen
3) Çalıştığı kurumda ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün farkındalığını hissettiren
4) Girişimcilik yeteneğine sahip,
5) Üniversite–sanayi işbirliğine katkıda bulunabilecek,
6) Çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi
Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmek.

Program Çıktıları:

1) Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi;  bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında Elektrik-Elektronik Mühendisliğini ilgilendiren karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi.

4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Tarihçe

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi'nin kurulmasıyla, Elektrik-Elektronik Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çatısı altında öğretimine devam etmiştir. 1993 yılında, Anadolu Üniversitesi'nin bazı fakülteleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi'nin oluşturulmasıyla, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, 1993-1994 öğretim yılından itibaren 100% İngilizce eğitim sürdürülmektedir.

Yerleşim

OGÜ merkez yerleşkesi Eskişehir içinde Meşelik semtindedir.  Yerleşkenin güneyi ormanla, kuzeyi Porsuk Çayı ile çevrilmiştir. Otogar ve şehir içinden yerel otobüslerle ve tramile Üniversite yerleşkesine erişmek mümkündür.  
Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi, kampus içinde yükselen binasıyla, çevreye hakim olarak görünür. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Hastane binasının 2 km kadar batısındadır.  Yerel otobüslerin büyük bir kısmı  bölüm binasına kadar giderler.  Hastane binasından Mühendislik-Mimarlık Fakültesi binalarına yürüyerek gitmek de mümkündür.

Eğitim

Bölümde tam-zamanlı 20 daimi öğretim üyesi vardır.  İlave olarak, diğer bölüm, fakülte ve üniversitelerden öğretim üyeleri bölümde uzmanlık konularında dersler verirler. Bölümde 4 yıllık lisans eğitim öğretimi %100 İngilizcedir.  Bu nedenle, bölüme yerleştirilen öğrenciler, İngilizce bilgi düzeyleri yeterli değilse, bir yıl süreli yoğun İngilizce hazırlık programına devam ederler. Bu programda başarılı olanlar 4 yıllık Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına başlarlar. Dördüncü sınıfta derslerin çoğunluğu seçmelidir.  Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme,  Kontrol Sistemleri ve Güç Sistemleri alanlarında seçim yapmak mümkündür. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde lisansüstü eğitim de verilmektedir. Bu programlar Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yapılmaktadır.

Bölüm yüzlerce mühendisi mezun ederek insanlığın hizmetine sunmuştur. Ülke içinde özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan mezunlarımız olduğu gibi, diğer ülkelerde çalışan mezunlarımız da vardır. İngilizce eğitim-öğretime geçildiği yıldan itibaren, Bölüm Lisans Programı ABET kriterleri dikkate alınarak hazırlanagelmiştir. 

İletişim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Mühendilik Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Batı Meşelik-- 26480 Eskişehir, TÜRKİYE

Tel: +90 (222) 239 2840 x 3258 
E-posta: eee@ogu.edu.tr