TR | EN
Kalite

Vizyon

ESOGÜ - Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Vizyonu

Uluslararası düzeyde kaliteli eğitim veren; yeterli bilgi birikimine sahip, araştırıcı, ve sorgulayıcı Elektrik ve Elektronik mühendisleri yetiştiren; bilim, teknoloji ve insan ilişkilerinde öncü bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Misyon

ESOGÜ - Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Misyonu

Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, ileriyi görebilen, ülke menfaatlerini ön planda tutan, insan ilişkilerine önem veren mühendisler yetiştirmek; paylaşımcı zihniyeti hakim kılmak; öğrenci ve öğretim üyesinin çok yönlü kimlik gelişimini sağlamak; bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek; öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdirecek öğretim üyelerine sahip olmak;  öğrencilere temel kavramları, teorik ve pratik bilgileri aktarmak; bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını vermek; ve hayat boyu yeni bilgiler öğrenmenin gerekliliğini vurgulamak.

KALİTE KOMİSYONU

Görevleri:

 1. Kurum iç değerlendirme ölçütleri ile ilgili yapılacak çalışmalar için gruplar oluşturur ve çalışmaları koordine eder.
 2. Bölüm İç Değerlendirme Raporu (BİDR)'nun hazırlanması sürecini koordine eder.
 3. BİDR ilgili ölçütler üzerinde çalışan gruplardan gelen bilgileri derleyerek rapor hazırlar.
 4. MÜDEK akreditasyonu başvurusu ve değerlendirme süreçlerini koordine eder.
 5. Bölümün kalite toplantılarında temsil eder.
 6. BİDR’da A-Liderlik, Yönetişim ve Kalite başlığındaki ölçütler için yapılan faaliyetleri kayıt altına alır, istenilen kanıtları toplar, ölçütlere ait raporları hazırlar veya günceller, ölçütler için hazırlanan materyaller Aralık ayının ilk haftasında Kalite Komisyonuna iletir.
 7. BİDR’da A- Liderlik, Yönetişim ve Kalite başlığındaki ölçütler ile ilgili diğer komisyonlardan bilgi ve belge talep eder.
 8. Her yılın Temmuz ayında toplanır. Sürekli İyileştirme Komisyonundan gelen raporu değerlendirir. Tablo 1’de verilen takvimine göre MÜDEK ölçütleri ile ilgili iyileştirme önerileri için kararlar alır ve bu kararları Fakülte Kurulu’na iletir.

Üyeler:

 • Prof. Dr. Rifat EDİZKAN (Başkan)
 • Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA
 • Prof.Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA
 • Doç. Dr. Özge YANAZ ÇINAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Helin DUTAĞACI

 

Dış Paydaşlar

 • Prof. Dr. Aydın Aybar (ESTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Metin Özkan (ESOGÜ Bilgisayar Mühendisliği)
 • Ahmet Şakar (EMO Eskişehir Şubesi)
 • Ender Kelleci (Mezunlar Derneği, ÇözümTR)
 • Ahmet Bingöl (Eti Makine)
 • Atakan Öndoğan (TEİ)
 • Erol Çıracı (ACD)
 • Erhan Şıracı (ADESSO)
 • Taha Hasan Yalçın (Kodesis)

 

İç Paydaşlar

 • Öğrenciler
 • Öğretim Elemanları
 • Fakülte Yönetimi
 • Üniversite Yönetimi

Toplantı Bilgileri

Kalite komisyonu değerlendirme toplantısı 11.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kalite güvence sistemi konulu eğitim toplantısı 12.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Dış Paydaşlar değerlendirme toplantısı 07.01.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.