TR | EN
Birinci sınıf öğrencilerinin dikkatine!
17.09.2020
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun 08.02.2017 tarihli ve 13320152-050.02.04-05 sayılı kararının 6. maddesi (c) fıkrasında,

Öğrenciler Hazırlık Eğitimi Yeterlilik Sınavı veya Hazırlık Eğitimi geçme notu olarak 85 ve üzeri almaları halinde fakültelerinde ilgili dilin yazma becerisine yönelik verilen ilk zorunlu dersten AA notu ile muaf olurlar."

denilmektedir.  Bu karara göre, Hazırlık sınıfını tamamlamış ve 2020-2021 Güz Yarıyılında  “Expository Writing” dersini alması gereken öğrencilerden, yukarıdaki şartı sağlayanların, söz konusu dersten AA notu ile muaf olabilmeler için aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir.
 
1 -  "Ornek Dilekce.docx" dilekçesini doldurup imzalamak. Örnek dilekçe için tıklayınız.
2 - Belgeyi PDF formatında e-posta aracılığı ile eee@ogu.edu.tr adresine iletmek.