TR | EN
Doktora Yeterlik Yazılı Sınavında Başarılı Olanlar
1.06.2022

Doktora yeterlik yazılı sınavında başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar aşağıdadır:

B**** K*****
M**** S**************

M****** M**** A** A******