TR | EN
Doktora Yeterlik Sınavı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUL KARARI:

21 Ağustos 2019

Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19. Maddesinde açıklanan Doktora Yeterlik sınavının uygulaması şu şekilde olacaktır:

- Yönetmelikte Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında yapılacağı belirtilen sınavların kesin tarihleri Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenir.

- Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur:

 

1. Yazılı Bölüm

Yazılı sınav aynı gün yapılacak iki oturumda gerçekleşecektir. Oturumların saatleri Bölüm web sitesinde duyurulacaktır.

a) Birinci Oturum: Aşağıda belirtilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel konularından 4 tane soru cevaplanacaktır. Her bir soru 100 puandır.

- Mühendislik Matematiği (Lineer Cebir, karmaşık sayılar, diferansiyel denklemler)

- Devre Analizi

- Sayısal Sistemler/Lojik Devreler

- Sinyaller ve Sistemler

- Programlama

b) İkinci Oturum: Her öğrenci için ayrı oluşturulan Doktora Yeterlilik Sınav Jürisinin belirlediği 4 adet sorudan oluşacaktır. Bu sorular, öğrencinin alanıyla ilgili almış olduğu lisansüstü derslerden seçilecektir.

c) Her iki oturumun not yüzdesi eşit olacaktır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması 100 puan üzerinden en az 75 puan olmalıdır.

 

2. Sözlü Bölüm (Her aday için ayrı ayrı yapılacaktır.)

 

Anabilimdalı Doktora Yeterlik Komitesince oluşturulacak sözlü sınav jurisi, adayın yapmayı düşündüğü araştırma için bilgi birikimine sahip olup olmadığını tespit etmek amacıyla esas itibariyle adayın ilgi alanında sorular sorar.  Yazılı sınav konularından da sorular sorulabilir. 

- Burada belirtilmemiş hususlarda Doktora Yeterlik Komitesi mevcut düzenlemeler çerçevesinde karar verir.

Doktora Yeterlik Komitesi:

(14.11.2023 tarihi itibariyle)

- Prof. Dr. Abdurrahman KARMANCIOĞLU
- Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERKAYA
- Prof. Dr. Salih FADIL
- Prof. Dr. Gökhan ÇINAR
- Prof. Dr. Semih ERGİN